Lohistavate plokkidega ehk drag and drop kirjapõhja koostamiseks kliki kõigepealt "Kirjapõhjad" ("Templates") (1) ning siis klõpsa "Uus kirjapõhi" ("Create a template") (2) nuppu.Seejärel kliki avanenud aknas mõnel "lohista ja aseta" näidisvalikul. Avaneb lohistavate plokkidega kirjapõhja koostamise tööriist.
1. Üldised stiilid.


Kõigepealt pane paika üldised stiilid (või kasuta põhja stiile, mis seal vaikimisi juba olemas). Selleks vajuta paremal üleval olevale pintslikujulisele nupule “Kohanda stiile”.2. Struktuurielemendid.


Ehita valmis kirja struktuur (selleks on PLUSS nupu all olevad ühe, kahe ja kolme veeru laiused kastikesed). Iga struktuuri konteineri sisse saad lohistada sisuelemente (tekstid, pildid, nupud jne). Struktuurielementidega saab vajadusel teha ka kujundust, nt taustavärviga.3. Sisuelemendid. 


Lõpuks lisa sisu, sisuelementide struktuurikonteinerite sisse lohistamisega. Globaalsed stiilid (nt taust, tekstid, lingid, pealkirjad) vormindatakse automaatselt, neid saab muuta “Kohanda stiile” nupu alt (ehk pintsikujuline nupp üleval paremal). Pildid kohanduvad ja lõigatakse ka füüsiliselt parajaks automaatselt. Tulemus töötab hästi ka mobiilsetel ekraanidel.
Kui kirjapõhi on valmis, siis vajuta üleval paremal "Salvesta" ("Save changes") nupul. Automaatselt kirjapõhi ei salvestu, peale muudatuste tegemist tuleb alati kirjapõhi salvestada ning kui teed kirjapõhjas muudatusi pikema aja jooksul, tasuks seda ka vahepeal salvestada.
Kontaktide importimine →