Lohistavate plokkidega ehk drag and drop kirjapõhja koostamiseks kliki kõigepealt "Kirjapõhjad" ("Templates") (1) ning siis klõpsa "Uus kirjapõhi" ("Create a template") (2) nuppu.Seejärel kliki avanenud aknas mõnel "lohista ja aseta" näidisvalikul. Avaneb lohistavate plokkidega kirjapõhja koostamise tööriist.
1. Üldised stiilid.


Kõigepealt pane paika üldised stiilid (või kasuta põhja stiile, mis seal vaikimisi juba olemas). Selleks vajuta paremal üleval olevale pintslikujulisele nupule “Kohanda stiile”.2. Struktuurielemendid.


Seejärel ehita valmis kirja struktuur (selleks on PLUSS nupu all olevad ühe, kahe ja kolme veeru laiused kastikesed). Iga struktuuri konteineri sisse saad lohistada sisuelemente (tekstid, pildid, nupud jne). Struktuurielementidega saab vajadusel teha ka kujundust, nt taustavärviga.3. Sisuelemendid. 


Lõpuks lisa sisu, sisuelementide struktuurikonteinerite sisse lohistamisega. Globaalsed stiilid (nt taust, tekstid, lingid, pealkirjad) vormindatakse automaatselt, neid saab muuta “Kohanda stiile” nupu alt. Pilte eelnevalt töödelda ei ole vaja, need kohanduvad (ja lõigatakse ka füüsiliselt parajaks) automaatselt. Tulemus töötab hästi ka mobiilsetel ekraanidel.
Kontaktide importimine →