Uudiskirjal on võimalik personaliseerida nii sisu kui ka pealkirja (subjekti). Kirja personaliseerimiseks on vaja emailide külge parameetrid lisada. Parameetriteks võib olla nii nimi, personaalne kood, sünnipäev vm tunnus kirjasaaja tähelepanu köitmiseks. Parameetrite importimise kohta loe Kontaktide importimise alt.


Muutuja sisestamiseks on kaks varianti - vali sobiv muutuja "Sisesta.." rippmenüüst või lisa käsitsi.

Kui kirjutad parameetri käsitsi, siis jälgi, et see jääks topeltlooksulgude {{ }} vahele.


Kirjasaaja näeb seda järgnevalt:Oluline on, et kirjas olev parameeter on täpselt samamoodi kirjutatud nagu see väli andmebaasis. Näiteks, kui baasis on “eesnimi”, siis lihtsalt {{nimi}} kirjutades ei leia ta eesnime üles, tuleb kirjutada {{eesnimi}}


Parameetrit saab ka vormindada (sõna boldisitalicusteist värvi jne).


Kui kontakti parameetriväli on tühi andmebaasis (nt oli tühi Exceli faili üles laadimisel), siis parameetri asemele ei lisata midagi ning sellesse kohta jääb kirjas tühi koht.


Kui osadel kontaktidel on parameetriväli andmebaasis olemas, kuid osadel ei ole, aga soovid, et neil, kellel nime ei ole, kuvaks üldiselt nime asemel "klient" (või mõni muu sõna), siis saad kasutada lisaks parameetrile ka väikest koodijuppi:


Tere, {{name}}{% if name == "" %}klient{% endif %}


Sellisel juhul on kirjas "Tere, Peeter" neil, kellel on nimi parameetris olemas, kuid "Tere, klient" neil, kellel nime pole ehk väli on tühi.


Kui soovid saata kontaktidele personaliseeritud linke ehk igaühele unikaalset linki, siis on soovitav teha nii, et URLi esimene osa on kirjapõhja kirjutatud ning muutuja on selle üks osa, nt http://www.midagi.ee/kysitlus?parameeter={{siin_parameeter_excelist}}. Sedasi näed kõiki URLile klikkijaid, kuid igaüks saab ka omanäolise lingi. Saad ka kogu URLi täisparameetrina kasutusele võtta, nt {{siin_url_excelist}} - see töötab ka, aga sellise lingi puhul ei näe statistikast, kes sinna peale klikkinud on.