Failiga kontaktide importimine

Kontaktide importimine ilma failita mitme kaupa

Üksiku kontakti lisamine

Kontaktide importimine ajutisse nimekirja
Videoõpetused


Kõik kontaktid, mis kontole imporditakse, lisatakse kontol alati kogu andmebaasi alla. Kõik listid, mis eraldi saab luua on filtrid mingi kindla tunnuse alusel kogu andmebaasist. Kuna Smailys on erinevad võimalused kontaktide importimiseks (failina, mitme kaupa kopeerides-kleepides või ühe kaupa käsitsi sisestades) siis tuleb esimese asjana läbi mõelda, milline saab olema sinu kontaktibaasi ülesehitus ning seejärel valida sobivaim kontaktide importimise viis.


Mille alusel valida õiget importimise viisi?


1. Üks suur andmebaas, millele saadetakse uudiskirju. Kui on üks andmebaas, millele uudiskirju saadetakse siis on mõistlik kontaktid importida ühe failina ning piisab ka ainult emaili tulbast. Täpsemalt, kuidas failiga kontakte importida loe edasi siit. 


2. Üks baas, kuid erinevad segmendid. Kui sul on suur andmebaas ning soovid oma kontakte segmenteerida (kas siis soo, asukoha või mõne muu tunnuse alusel) siis tuleb lisaks emailidele anda kontaktidega kaasa lisaparameeter, mille alusel kontakte kogu andmebaasist välja filtreerida. Kontakte tuleb importida ikka failina, kuid lisaks tuleb kasutada ka lisaparameetreid. Vaata fikseeritud parameetriga listi loomise juhendist täpsemalt.


3. Suur baas, kuid on vaja luua ajutisi segmente ühe kirja saatmiseks. Kui sul muidu on kasutusel üks suur andmebaas, kuid soovid üheks saatmiseks kasutada ainult osa sellest siis on võimalus luua ka ajutisi filtreid. Ajutine filter on "muudetud" parameetri alusel loodud filter, kus kontaktid püsivad seni kuni kontakti andmete muutmise aeg kehtib filtri tingimustega. Kindlasti tasub meeles pidada, et ajutine filter on kohe kasutamiseks - ehk impordid ja saadad kohe ka kirja välja. Loe täpsemalt, kuidas ajutisi filtreid luua siit.

Kui tekib küsimusi kontaktide importimise osas või vajad abi siis kindlasti võta meie klienditoega ühendust, kirjutades tugi@smaily.comKontaktide importimise viisid


1. Failiga kontaktide importimine on kõige kiirem ja lihtsam viis kogu oma andmebaas kontole lisada. Failiga importides saad emailidele lisaks kaasa anda ka kõik soovitud kontaktandmed ning lisaparameetrid (näiteks nimi, aadress, sünnipäev jne) või segmenteerida hiljem kontol kontaktid erinevatesse listidesse. 

 

Faili vormistus

Nimekirju saab üles laadida Exceli ja CSV failidena (ODS/XLS/XLSX/CSV). Kui kasutad CSV faili, määra selle kodeeringuks UTF-8 ja väljade eraldajaks (delimiter) semikoolon. 

 

Oluline on, et Exceli failis oleksid emailid ühes veerus üksteise all (ilma vahepeal tühjade ridadeta) ning veeru pealkirjaks oleks sõna "Email" (või email, e-mail, e-post, epost). Samuti on oluline, et emailid oleksid esimese lehe peal. Kui failis on rohkem lehti (sheets), siis imporditakse ikkagi ainult need emailid, mis on esimese lehe peal (olenemata sellest, milline leht oli salvestamisel aktiivne).

 

Kui mõni email on failis topelt, siis andmebaasi üles läheb see ikka ühe korra ehk duplikaate üles ei laeta. Kui impordid mõnda emaili üles teist korda, siis samamoodi duplikaati üles ei lähe, email jääb andmebaasi ühe korra, kuid uuendatakse andmeid emaili küljes.


Lisaks emailile saab andmebaasi importida ka teisi vajalikke välju ehk parameetreid, mis on edaspidi olulised filtrite loomisel. Näiteks sünnipäev* (birthday), nimi, keel, linn, kliendikaardi nr, kogutud punktide arv jne. Selleks lisa Excelis emailide veeru kõrvale uued veerud soovitud nimedega. Veeru pealkiri ehk nimi võib olla milline iganes, kuid kui soovid järgmine kord sama välja importida, jälgi, et sellel oleks ka sama pealkiri, mis eelmine kord.


Lisaparameetrid on ka olulised hiljem konto all filtrite ja fikseeritud listide loomisel. Vaata lähemalt fikseeritud parameetriga listi loomise juhendist ja filtrite kasutamise juhendist.Kui fail on valmis, mine "Kontaktid" ("Subscribers") lehele ning kliki "Lisa kontakte" nupul ("Add subscribers").Avaneb uus aken, kus esimesel vahelehel ongi võimalus kontakte lisada failist ning kuhu saad tirida soovitud faili või selle arvutist valida. Seejärel kliki "Lae üles" ("Upload"). 

2. Kontaktide importimine ilma failita mitme kaupa

 

Kui ei ole võimalik kontakte failiga importida või soovite kiiresti ainult emailid lisada siis saab ka nö kopeerides-kleepides mitmeid kontakte korraga Smailysse lisada. Siinkohal tasub meeles pidada, et lisavälju ei saa selle importimisviisi kaudu sisestada vaid lisatakse ainult emailid.

 

Mine taas kontaktide vahelehele ning kliki nupul "Lisa kontakte" ("Add subscribers").Avaneb uus aken, kus tuleb valida teine vaheleht "Lisa mitu kontakti korraga" ("Add multiple subscribers at once") ning sisesta tühja kasti soovitud emailid. Pane tähele, et igale reale tuleb sisestada ainult 1 email. Seejärel kliki "Impordi kontaktid" ("Import subscribers").

Peale importimist lisatakse kõik kontaktid alati "Kogu andmebaasi" alla.


3. Üksiku kontakti lisamine

 

Kontakte saab kontole lisada ka ühe kaupa. Kui kontol on olemas ka eelnevalt imporditud parameetrid siis ühe kaupa kontakti lisamisel on võimalik täita kõik kontaktikaardi väljad kontol ilma faili importimata.

 

Ühe kaupa kontakti lisamiseks mine "Kontaktid" ("Subscribers") lehele ning kliki "Lisa kontakte" nupul ("Add subscribers"). Avanevas aknas kliki lahti kolmas vaheleht ning avaneb kontaktikaart, kuhu saad sisestada kontakti emaili (1) ning lisada ka sünnipäeva. Seejärel kliki "Salvesta" ("Save changes") (2) ja kontakt saabki andmebaasi lisatud koos kõikide täidetud väljadega.


Kontaktide importimine ajutisse nimekirja


Kui soovid üles laadida lihtsalt nimekirja emailidega, ilma lisaandmete ehk parameetriteta, tee valmis lihtne Exceli fail (soovitame .xls vormingut), kus emailid on üksteise all ühes tulbas ning veeru pealkirjaks oleks sõna "Email" (või email, e-mail, e-post, epost).Kui fail on valmis, mine "Kontaktid" ("Subscribers") lehele ning kliki "Lisa kontakte" ("Add subscribers").Avaneb uus aken, kuhu saad tirida soovitud faili või selle arvutist valida. Seejärel kliki "Lae üles" ("Upload").

Saad üleslaetud nimekirja salvestada kuupäeva- ja kellaajapõhise filtriga. Selleks tee enne üleslaadimist linnuke "Loo filter (nimekiri) automaatselt" ("Create a filter (list) automatically") ette. 

Sellisel viisil kuupäeva ja kellaajaga salvestatud nimekiri on ajutine, kuna uuesti samade kontaktide üleslaadimisel liiguvad need selle nimekirja alt välja, kuna saavad andmebaasis külge uue kuupäeva ja kellaaja. Püsiva nimekirja loomiseks lisa kontaktidele ka lisaveerud ehk parameetrid (vaata siit).


Vaata ka, kuidas importida kontakte Gmailist, Outlookist või Mailchimpist.


*Kuupäevade importimine: CSV ja ODS/XLS/XLSX failide kuupäevade importimine töötab veidi erinevalt. CSV'st loetakse kuupäevad sisse nii nagu nad seal on, st. kui on vormindatud näiteks kk/pp/aa, siis läheb see täpselt samal kujul ka üles. XLS/XLSX/ODS'i puhul vormindatakse sõltumata valitud vormingust kuupäev alati kujule aaaa-kk-pp (või aaaa-kk-pp hh:mm:ss). Kui impordid sünnipäevi, siis jälgi, et sünnipäevad oleksid kujul aaaa-kk-pp või muuda faili tüüp ODS/XLS/XLSX failiks.


 

  

← Kirjapõhja koostamine
Postituse loomine →