Filtrite loomine süsteemsete väljade põhjal

Täiendavate tingimuste lisamine filtrisseFiltrite loomine süsteemsete väljade põhjal


 Et hakata looma filtreid, kliki "Kontaktid" ja seejärel paremal lehe servas nupul "Loo uus filter".Süsteemis on vaikimisi olemas väljad, mille põhjal saad filtreid luua. Neid saad samamoodi kasutada, nagu oma kontaktidega imporditud välju, ning need asuvad filtri loomisel esimese rippmenüü alguses, "Süsteemsed väljad" all.E-posti aadress - selle välja abil saab filtreerida emaile. Näiteks saab koguda ühte filtrisse kokku kõik ühe alamdomeeniga emailid: kui lisada tingimus "E-posti aadress sisaldab @smaily.com", saab sellesse nimekirja koguda kokku kõik smaily.com domeeniga aadressid. Samuti saab selle tingimusega teha nimekirja ühest-kahest üksikust emailist, tingimusega "E-posti aadress on võrdne test@test.ee" on selles nimekirjas ainult see konkreetne aadress ning nii saab saata näiteks ainult enda emaili sisaldavale nimekirjale testimiseks postituse.
Birthday - sünnipäev. Selle abil saab välja otsida kõik kontaktid, kellel on teatud ajal sünnipäev. Sünnipäevad on andmebaasis formaadis AAAA-KK-PP ehk 1990-03-15. Seega näiteks selleks, et teha nimekiri inimestest, kellel on märtsis sünnipäev, saab kasutada tingimust "Birthday sisaldab -03-" ehk jättes aasta ning kuupäeva tühjaks ja otsides välja ainult 03 ehk märtsi sisaldavad sünnipäevad.
Loodud - kontakti andmebaasi lisamise kuupäev. Selle põhjal saab leida kõik kontaktid, kes on teatud kuupäeval esimest korda andmebaasi üles laetud. Kuupäevad on andmebaasis formaadis AAAA-KK-PP TT:MM:SS ehk 2017-03-15 10:48:51. Näiteks selleks, et leida kõiki 15. märtsil 2017 esmakordselt andmebaasi lisatud (ehk uusi) kontakte, tuleks teha filter "Loodud sisaldab 2017-03-15".Muudetud - kontakti andmebaasis muutmise kuupäev. Selle põhjal saab kätte kõik kontaktid, kes teatud kuupäeval imporditi. Kui sama kontakti on mitu korda üles laetud, on kontakti muudetud kuupäevaks kõige hiljutisem aeg, kui seda kontakti üles laeti või ta andmeid muudeti. Näiteks selleks, et leida kõiki 15. märtsil 2017 üles laetud kontakte, tuleks teha filter "Muudetud sisaldab 2017-03-15".
Viimati avanud - kuupäev, millal kontakt viimati mõne postituse avas. Sellega saab kätte need kontaktid, kes teatud aja jooksul on postitusi avanud või ei ole kunagi avanud. Et filtreerida need, kes pole kunagi avanud, tuleks teha tingimus "Viimati avanud võrdub " ning jätta viimane lahter tühjaks - ehk kõik, kellel polegi avamist. Et filtreerida need, kes on avanud alates märtsikuu algusest mõne postituse, saaks teha filtri "Viimati avanud on suurem kui 2017-03-01".
Viimati klikkinud - kuupäev, millal kontakt viimati mõne postituse sees lingil klikkis. Seda saab kasutada samal viisil, nagu viimati avanud filtritki. Saab kätte need kontaktid, kes teatud ajal on postituses klikkinud või ei ole kunagi klikkinud. Et filtrerida need, kes pole kunagi klikkinud, tuleks teha tingimus "Viimati klikkinud sisaldab " ning jätta viimane lahter tühjaks - ehk kõik, kellel polegi klikimist. Et filtreerida need, kes on klikkinud alates märtsikuu algusest mõnes postituses, saaks teha filtri "Viimati klikkinud on suurem kui 2017-03-01".
Täiendavate tingimuste lisamine filtrisse


Filtreid saab lisaks ühele tingimusele ka mitme tingimusega luua. Seda saab teha, klikkides nupul "Täiendav tingimus".Mitme tingimusega filtrite tegemisel on kaks varianti - kas tingimused rakenduvad igaüks eraldi ("VÕI") või kõik koos ("JA") põhimõttel. VÕI ja JA vahel saab vahetada, kui valida lehe paremal ääres "Arvuta uuesti" nupu all olevast rippmenüüst kas valik "igaüks eraldi" või "kõik koos".Igaüks eraldi ehk "VÕI" tingimus. Selle tingimuse valimisel kaasatakse nimekirja kõik kontaktid, kes vastavad vähemalt ühele filtri tingimustest. Näiteks kui on tehtud filter tingimustega "linn sisaldab tallinn" VÕI "keel sisaldab EST" ning see filter on "igaüks eraldi" tingimusega, siis jõuavad nimekirja kõik need, kellel on linn Tallinn ning lisaks kõik need, kellel on keel EST.
Kõik koos ehk "JA" tingimus. Selle tingimuse valimisel kaasatakse nimekirja ainult need kontaktid, kes vastavad korraga mõlemale tingimusele. Näiteks kui on tehtud filter tingimustega "linn sisaldab tallinn" JA "keel sisaldab EST" ning see filter on "kõik koos" tingimusega, siis jõuavad nimekirja ainult need, kellel on mõlemad tingimused täidetud ehk kellel on linn Tallinn ja samal ajal on ka keel EST.
Filtritele võib ka rohkem kui 2 tingimust lisada, kuid kõik tingimused saavad olla kas VÕI või JA tingimusega (see tähendab, et näiteks ei saa olla "esimene tingimus JA teine tingimus VÕI kolmas tingimus").