Number neljaga algavad veateated tähistavad ajutist probleemi. Emaili server proovib hiljem kirja veel mõned korrad saata.


Mõned näited:


422 Postkast on täis või kiri on mahult liiga suur.

431 Kettal pole piisavalt ruumi või faili ülekoormus liialt suurt (nt mahukas fail manusena kaasas).

441 Kontakti emaili server ei vasta. Ajutine serveri probleem.

444 Sama, mis 544 – suunamine ebaõnnestus, aga ajutiselt (544 on jäädavalt).

450 Saadetud emaili ei võeta vastu: postkast pole saadaval (võimalik põhjus – käimas on serveri hooldustööd või server on maas).

471 Emaili serveri viga.Number viiega algavad veateated võivad olla põhjustatud mitteeksisteeriva emaili, domeeni või saaja serveri tõttu.


Mõned näited: 


500 Väga laiahaardeline veateade. Seda võib põhjustada saaja serveri vale seadistus, mõne SMTP käsu mitte lubamine, käsu vale süntaks jne.

510 Vigane emaili aadress.

511 Sama, mis 510 – vigane emaili aadress.

512 Probleem emaili aadressiga – võimalik, et emaili aadress on vigane või ei eksisteeri.

521 Domeen ei võta emaili vastu.

522 Sama, mis 521 – domeen ei võta emaili vastu. Postkast on pikka aega täis olnud ja ilmselt saaja aadressi enam ei eksisteeri.

523 Sama, mis 521 ja 522 – domeen ei võta emaili vastu. Emaili maht suur, ületab serveri limiidi suurust.

532 Server ei võta kirjasid vastu (võimalik põhjus – saaja serveri suur koormus, hooldustööd või saatja serveri halb reputatsioon (selliseid piiranguid kehtestab nt. IronPort)).

535 Mitmed serverid kasutavad sama IP-aadressi. Vajab autentimist.

541 Kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.

544 Saaja serveri sisene suunamine ebaõnnestus (võimalik põhjus – valesti seadistatud e-posti aadressi suunamine).

546 E-posti aadress on suunamiste “nõiaringis”. St. suunamised on nii seadistatud, et kiri jõuab tagasi algsele saajale, mis üritab uuesti edasi suunata.

550 Postkast kättesaamatu, sellist emaili pole olemas.

571 Sama, mis 541 - kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.


Teised teatekoodid:

Kontakt pole ühtegi veateadet saanud.

200 Kiri on edukalt kohale toimetatud.

1001 Kontakt märkis end viimases kirjas lahkunuks.

1002 Kontakt märkis kirja rämpspostiks.