https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/list.php


Parameetrid

Päringut täpsustavad parameetrid puuduvad.


Tagastatud tulemused on järjestatud tähestiku järgi vastavalt “name” väljas olevatele väärtustele.


Näidispäring:


Kasutaja loodud nimekirjade laadimine

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/list.php';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);


Saadud tulemus on JSON formaadis jada nimekirja objektides: 

[
 {
  "id":"1",
  "name":"Eesti kontaktid"
 },
 {
  "id":"3",
  "name":"Läti kontaktid"
 },
 {
  "id":"2",
  "name":"Soome kontaktid"
 }
]

 

Vaata ka võimalikke vastuseid