101 - OK

Sõltuvalt algsest päringust võib tähendada kas seda, et kontakt uuendati või postitus käivitati probleemideta.


201 - Data must be posted with POST method.

Uuendamiseks saadetud andmeid ei edastatud POST meetodiga


202 - Forbidden

Esitatud kasutajal puudub ligipääs API liidesele


203 - Invalid data submitted

Esitatud andmetest ei ole võimalik tuvastada, millist e-posti aadressi peaks lisama või uuendama.


204 - Invalid email address provided - ...

Andmetes edastatud e-posti aadress ei valideeru.


205 - Could not add or update provided contact

Kontakti lisamine/uuendamine ebaõnnestus teadmata põhjusel. Arvatavasti Smaily poolne viga.


206 - Could not find requested email address

Otsitud e-posti aadressi ei leitud


207 - Following fields are required - ...

Üks (või mitu) nõutud väljadest on tühi/tühjad


208 - Could not find list with ID - …

Postitatud nimekirjade hulgast ei leitud antud ID-ga nimekirja


209 - Could not load content from remote URL - ...

HTML/tekstilise sisu laadimine ebaõnnestus


210 - Invalid due date provided

Edastatud saatmiskuupäev on tühi või ei vasta nõutud formaadile. A/B sihtgrupi postituse puhul võib ka tähendada, et saatmiskuupäev on hilisem, kui võitja testkirja käivitamise aeg.


211 - Invalid From address provided

Andmetes esitatud saatja aadress ei ole lisatud Smaily liideses olevate saatja aadresside hulka.


212 - Launch failed with error - …

Muu veateade posituse käivitamisel.


213 - Invalid win date provided

Andmetes esitatud võitja testkirja kuupäev on tühi või ei vasta nõutud formaadile.


214 - Invalid winning condition provided

Võitja tingimus ei vasta ühegi dokumentatsioonis kirjeldatud variandile.


215 - Invalid campaign ID provided

Postituse tunnus ei vasta ettenähtud formaadile või on tühi.


216 - Could not find campaign matching provided ID

Antud postituse tunnusele ei vastet andmebaasist.


217 - Unknown column in filter data - …

Nimekirja tingimuses olev väli ei ole seotud ühegi kontaktiga.


218 - Unknown operator “…” for field “...”

Nimekirja tingimuses olevat tehet ei leitud.


219 - Could not find list with ID - …

Andmebaasist ei leitud nimekirja.


220 - Could not find statistics entry by email - ...

Andmebaasist ei leitud vastava postituse statistika kirjet. Võib ka tähendada seda, et kirje pole veel andmebaasi jõudnud.


221 - Invalid autoresponder ID provided

Antud ID’le vastavat automaatvastajat ei leitud andmebaasist; ID formaat on vale või ID on tühi.


222 - Invalid email address dataset provided

Automaatvastajale ette antud e-posti aadressi andmete struktuur on vale.


223 - Missing start or end date

Kontakti ajaloo päringu algus- või lõppkuupäeva parameeter puudub või on tühi.


224 - End date cannot be before start

Kontakti ajaloo päringu alguskuupäev on suurem kui lõppkuupäev.