https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php


Parameetrid

Parameetrid esitatakse aadressi query parameetritena. Kusjuures iga parameetri väärtus peab olema URL kodeeritud.


Parameeter

Väärtus

email

E-posti aadress. Peab olema täpne väärtus (wildcard ei toimi). Kohustuslik.


Tagastatud andmeväljad
Iga päringuga tagastatakse vähemalt need, alltoodud andmeväljad.

Andmeväli

Väärtus

email

Päringus esitatud e-posti aadress.

is_unsubscribed

Kas kontakt on lahkunud uudiskirja saajate hulgast? 0 - ei, kirjad saadetakse talle kohale; 1 - jah, kontakt on eemaldatud kõikidest nimekirjadest.

last_response_code

Viimane kirja saatmise veateate kood. Väärtuse tähendusi vaata Kirja kohaletoimetamise koodid alt.

last_response_at

Viimane kirja saatmise veateate kuupäev.

created_at

Kontakti loomiskuupäev Smaily’s.

modified_at

Kontakti viimase uuendamise kuupäev (sh. nimekirjadest lahkunuks märkimine).

last_open_at

Kuupäev, millal kontakt viimati kirja avas.

total_opens

Kirjade avamiste koguarv.

last_click_at

Kuupäev, millal kontakt viimati mõnda linki klõpsas.

total_clicks

Kirjades olnud linkidel klõpsamiste koguarv.


Näidispäring:


Kontakti andmete laadimine

Päring tugi@smaily.com e-posti aadress andmete ja staatuse laadimiseks. 

 

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php';
$query = 'email=tugi%40smaily.com';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location . '?' . $query);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

 

Eduka päringu tulemuseks on näiteks:

 

{
 "email": "tugi@smaily.com",
 "is_unsubscribed": 0,
 "created_at": "2014-04-23 10:32:55",
 "modified_at": "2015-03-22 19:22:31",
 "last_open_at": "0000-00-00 00:00:00",
 "total_opens": "0",
 "last_click_at": "0000-00-00 00:00:00",
 "total_clicks": "0",
 "lisa_vaartus_1": "jah",
 "kuuluvus_1": "ei",
 ...
}

  

Vaata ka võimalikke vastuseid.