Väärtus


0

Kontakt pole ühtegi kirja veel saanud

200

Kiri on edukalt kohale toimetatud

4xx või 5xx

Standardsed SMTP veateate koodid

1001

Kontakt märkis end viimases kirjas lahkunuks

1002

Kontakt märkis kirja rämpspostiks


Vaata ka konkreetseid näiteid Levinumad veateated alt.