https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php


Parameetrid

Parameetrid esitatakse aadressi query parameetritena. Kusjuures iga parameetri väärtus peab olema URL kodeeritud.


Parameeter

Väärtus

list

Kasutaja loodud nimekirja ID. Nimekirjade ID-sid on võimalik laadida kasutades “Kasutaja loodud nimekirjade laadimine” päringut. Kohustuslik.

offset

Nn. lehekülje number, mis algab numbrist 0. Näiteks väärtus 0 annab kontaktid alatest 0-st kuni 25000-ni; 1 annab alates 25000-st kuni 50000-ni. Parameetri puudumisel omistatakse väljale väärtus 0.

limit

Kontaktide arv ühel “leheküljel”. Parameetri puudumisel omistatakse väljale väärtus 25000, mis on ühtalsi ka maksimaalne võimalik väärtus. Suuremat väärtust kui 25000 veaks ei peeta, vaid kasutatakse vaikimisi maksimaalset lubatud väärtust.


Tagastatud tulemused on järjestatud kasvavalt e-posti aadressi järgi.


Lisaks e-posti aadressile ja lahkunud staatusele tagastatakse kontakti andmetega ka tema e-posti aadressile saadetud kirja õnnestumise/ebaõnnestumise kood - last_response_code. Välja last_response_code väärtusi ja nende tähendusi vaata Kirja kohaletoimetamise koodid alt.


Näidispäring:


Kontakti andmete laadimine

Päring tugi@smaily.com e-posti aadress andmete ja staatuse laadimiseks.

 

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php';
$query = 'email=tugi%40smaily.com';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location . '?' . $query);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch); 

  

Eduka päringu tulemuseks on näiteks:

 

{
 "email": "tugi@smaily.com",
 "is_unsubscribed": 0,
 "created_at": "2014-04-23 10:32:55",
 "modified_at": "2015-03-22 19:22:31",
 "last_open_at": "0000-00-00 00:00:00",
 "total_opens": "0",
 "last_click_at": "0000-00-00 00:00:00",
 "total_clicks": "0",
 "lisa_vaartus_1": "jah",
 "kuuluvus_1": "ei",
 ...
} 

  

Vaata ka võimalikke vastuseid.