https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php


Erinevalt teistest päringutest tuleb antud pöördumine esitada POST meetodiga.


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


Parameeter

Väärtus

email

E-posti aadress. Peab olema täpne väärtus (wildcard ei toimi). Kohustulik.

is_unsubscribed

Kas kontakt on lahkunud uudiskirja saajate hulgast? 0 - ei, kirjad saadetakse talle kohale; 1 - jah, kontakt eemaldatakse kõikidest nimekirjadest.

...

Päringu esitaja poolt defineeritud väljad. Uued väljad lisatakse automaagiliselt kontakti külge. Väärtus on vabatekst.


Näidispäring:

Kontakti märkimine lahkunuks

Päring tugi@smaily.com e-posti aadressi lahkunuks märkimine.

 

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php';
$query = 'email=tugi%40smaily.com&is_unsubscribed=1';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $query);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch); 

  

Eduka päringu tulemusena saadud vastus:


{
  'code': 101,
  'message': 'OK'
}

 

Vaata ka võimalikke vastuseid.