https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php


Erinevalt teistest päringutest tuleb antud pöördumine esitada POST meetodiga.


Parameetrid

Parameetrid ühe kontakti tuleb esitada sarnaselt “Kontakti andmete uuendamisele”, kuid grupeeritult jadana.


Näidispäring


Mitme kontakti andmete uuendamine

Päring tugi@smaily.com andmete uuendamiseks ja info@smaily.com kontakti lisamiseks.

 

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/contact.php';
$query = array(
 array(
  'email' => 'tugi@smaily.com',
  'is_unsubscribed' => 1,
 ),
 array(
  'email' => 'info@smaily.com',
  'is_unsubscribed' => 0,
  'kuuluvus_1' => 'ei',
 ),
);

// Postitatud andmed ($query) peaks jõudma sellisele kujule.
// Antud näites muretseb selle eest “http_build_query” funktsioon.
// 0%5Bemail%5D=tugi%40smaily.com&0%5Bis_unsubscribed%5D=1&1%5Bemail%5D=info%40smaily.com&1%5Bis_unsubscribed%5D=0&1%5Bkuuluvus_1%5D=ei

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($query));
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch); 

  

Eduka päringu vastuseks on:


{
 'code': 101,
 'message': 'OK'
}

 

Vaata ka võimalikke vastuseid.