https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/autoresponder.php


Erinevalt teistest päringutest tuleb antud pöördumine esitada POST meetodiga.


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


Väli

Väärtus

autoresponder

Automaatvastaja ID. Kohustuslik

addresses

Jada e-posti aadressidest, millele automaatvastaja kiri/kirjad saadetakse. Kohustuslik. Stuktuuri vt. allolevast alapeatükist Parameetri aadresses struktuur

from

Automaatvastaja vaikimisi saatja e-posti aadressi üle kirjutamine addresses jadas olevate kontaktide jaoks.

from_name

Automaatvastaja vaikimisi saatja nime üle kirjutamine addresses jadas olevate kontaktide jaoks.


Parameetri aadresses struktuur

Väli

Väärtus

email

E-posti aadress. Kohustuslik.

...

Päringu esitaja poolt defineeritud väljad. Uued väljad lisatakse automaagiliselt kontakti külge. Väärtus on vabatekst.


Eduka päringu vastuses tagastatakse järjekorda lisatud e-posti aadressid, puhastatud ja parandatud kujul.

Näidispäring:

Automaatvastaja

  

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$location = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/autoresponder.php';
$query = array(
 'autoresponder' => 1,
 'from' => 'support+urgent@smaily.com',
 'from_name' => '[KIIRE] Support',
 'addresses' => array(
  array(
   'email' => 'support@smaily.com',
  ),
  array(
   'email' => 'info@smaily.com',
   'name' => 'Smaily',
  ),
 ),
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($query));
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
   

Eduka päringu vastuseks on:

 

{
 'code': 101,
 'message': 'OK',
 'addresses': ['support@smaily.com', 'info@smaily.com']
}

 

Vaata ka võimalikke vastuseid.