https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/campaign.php


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


 

Parameeter

Väärtus

id

Postituse unikaalne tunnus, mis tagastatakse postituse käivitamisel ja on leitav postituste nimekirjas. Kohustuslik.

detailed

Tagasta avamiste/klõpsude detailstatistika iga kontakti kohta. Võimalikud väärtused: 0 - detailstatistikat ei lisata; 1 - lisatakse detailstatistikale.

offset Nn. lehekülje number, mis algab numbrist 0. Näiteks väärtus 0 annab kontaktid alatest 0-st kuni 10000-ni; 1 annab alates 10001-st kuni 20000-ni. Parameetri puudumisel omistatakse väljale väärtus 0.
limit Kontaktide arv ühel “leheküljel”. Parameetri puudumisel omistatakse väljale väärtus 10000, mis on ühtalsi ka maksimaalne võimalik väärtus. Suuremat väärtust kui 10000 veaks ei peeta, vaid kasutatakse vaikimisi maksimaalset lubatud väärtust.


NB! Parameetreid offset ja limit rakendatakse ainult detailed parameetri väärtuse 1 puhul.


Vastuse väljad


 

Väli

Väärtus

name

Kirja subjekt.

total_count

Kirja saajate arv.

delivered_count

Edukalt kohale toimetatud kirjade arv.

click_count

Linkidel klõpsamise arv.

unique_click_count

Unikaalsete klõpsude arv. Linkide arv, mida kontaktid on vähemalt ühe korra avanud.

click_percent

Unikaalsete klõpsude arvu suhe edukalt kohale toimetatud kirjade arvu, esitatud protsentuaalselt.

view_count

Kirja piltide kuvamise arv.

unique_view_count

Unikaalsete piltide kuvamise arv. Kontaktid, kes on kirjas vähemalt ühe korra pilte kuvanud.

view_percent

Unikaalsete piltide kuvamise arvu suhe edukalt kohale toimetatud kirjade arvu, esitatud protsentuaalselt.

opened_count

Unikaalsete avamiste arv. Kontaktid, kes on vähemalt ühe korra kuvanud pilte või klõpsanud linkidel.

opened_percent

Unikaalsete avamiste arvu suhe edukalt kohale toimetatud kontaktide arvu, esitatud protsentuaalselt.

addresses

Nähtav ainult juhul kui päringu parameetri detailed väärtus on 1.

 - email

E-posti aadress.

 - sent_at

Kirja saatmise kuupäev ja kellaaeg. YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaadis.

 - opens

Avamiste arv. Sisaldab nii kirja avamiste, kuika klõpsude arvu.

 - clicks

Linkidel klõpsamite arv.

 - links

Jada linkidest, millel kontakt klõpsas.

 - href

Lingi aadress kirjapõhjas.

 - visit_at

Esimese külastuse kuupäev ja kellaaeg. YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaadis.

 - count

Lingil klõpsamiste arv.