https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/split.php


Päring tuleb esitada POST meetodiga.


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


Parameeter

Väärtus

splits

Jada kirjadest mis osalevad A/B sihtgrupi postituses. Jada väärtuste arv ei ole piiratud. Kohustuslik. Strukuuri vt. peatükist “Parameetri splits struktuur”

list

Nimekiri või -kirjad kontaktidest, millele antud sisuga kiri saadetakse. Sisaldab Smaily’s olevate nimekirjade ID-sid. Vt. “Päring kasutaja loodud nimekirjade laadimiseks” peatükki. Kohustuslik.

size

Protsentuaalne suurus list parameetri väärtuseks antud nimekirja(-de) unikaalsete kontaktide arvust, mis jaotatakse võrdselt splits parameetri jada liikmete arvuga. Vt. näidisarvutust “Kontaktide arvu leidmine” peatükis. Kohustuslik.


NB! Parameetri väärtus 100 ei ole lubatud, kuna see ei jäta võitnud testkirjale ühtegi kontakti.

condition

Võitja tingimus, mille alusel määratakse võitnud sihtgrupp. Võimalikud väärtused on openrate, clicks, views, unsubscribed. Vaikimisi väärtus on clicks.

win_at

Kuupäev, millal võitja tingimuse alusel saadetakse võitnud sihtgrupi kiri ülejäänud kontaktidele. Väärtus peab olema vormindatud “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” kujul. Kui kuupäev on määramata, valesti vormindatud või väiksem kui praegune kuupäev ja kellaaeg, siis päringut vastu ei võeta. Kohustuslik.


Parameetri splits struktuur


Parameeter

Väärtus

subject

Kirja subjekt. Kohustuslik. Vabatekst.

html

Viide HTML sisule, mis peab asuma väljast poolt ligipääsetaval veebiaadressil.

html_raw

Kirjapõhja sisu HTML kood. Kui “html” välja kasutamine pole võimalik.

from

Saatja aadress. Kohustulik. Peab olema eelnevalt lisatud Cherry kasutajaprofiili vaatesse Smaily liideses.

from_name

Saatja aadressi nime osa. Mitte kohustuslik. Kui väärtus päringu esitamisel määramata, siis kasutatakse vaikeväärtusena Smaily liideses kasutajaprofiili all määratud saatja aadressi nime osa.

reply_to

Vastuse aadress. Kirja Reply-To päis. Välja või väärtuse puudumisel kasutatakse from välja väärtust.

due

Kuupäev, millal kiri välja peab minema. Väärtus peab olema vormindatud “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” kujul. Väärtuse puudumisel kasutatakse praegust kuupäeva ja kellaaega, millele lisatakse 5 minutit nn. grace period’i, mille jooksul on võimalik postitus Smaily liidesest tühistada. Kuupäev peab olema väiksem kui win_at parameetri väärtus!


Vastus

Vastuses kuvatakse lisaks staatuskoodile ja -teatele ka välja id, mis sisaldab postituse unikaalset tunnust. Selle väärtuse järgi on võimalik laadida postituse statistikat.

Kontaktide arvu leidmine

Ütleme, et meil on soov testida kaht erineva subjektiga kirja linkide avamise edukust nimekirjade “Eesti kontaktid” ja “Soome kontaktid” kontaktidel. Nendes nimekirjades on unikaalseid kontakte kokku 10 000. Oletame, et testkirjad lähevad 20% kontaktidest.


Kontaktide arv, kes A või B kirja saavad on kokku 10 000 * 20% = 2 000.


Kuna postituses on 2 testkirja, siis kontaktide arv jaotub võrdselt mõlema testkirja vahel - 2 000 / 2 = 1 000.


Kumbki testkiri saadetakse nimekirjade “Eesti kontaktid” ja “Soome kontaktid” 1 000 suvalisele (sh. unikaalsele) kontaktile.