https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/split.php


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


 

Parameeter

Väärtus

id

Postituse unikaalne tunnus, mis tagastatakse A/B sihtgrupi postituse käivitamisel. Kohustuslik.

detailed

Tagasta avamiste/klõpsude detailstatistika iga kontakti kohta. Võimalikud väärtused: 0 - detailstatistikat ei lisata; 1 - lisatakse detailstatistikale.


Vastuse väljad


 

Väli

Väärtus

winner

Väärtus ei ole enam kasutusel.

name

Kirja subjekt.

total_count

Kirja saajate arv.

delivered_count

Edukalt kohale toimetatud kirjade arv.

click_count

Linkidel klõpsamise arv.

unique_click_count

Unikaalsete klõpsude arv. Linkide arv, mida kontaktid on vähemalt ühe korra avanud.

click_percent

Unikaalsete klõpsude arvu suhe edukalt kohale toimetatud kirjade arvu, esitatud protsentuaalselt.

view_count

Kirja piltide kuvamise arv.

unique_view_count

Unikaalsete piltide kuvamise arv. Kontaktid, kes on kirjas vähemalt ühe korra pilte kuvanud.

view_percent

Unikaalsete piltide kuvamise arvu suhe edukalt kohale toimetatud kirjade arvu, esitatud protsentuaalselt.

opened_count

Unikaalsete avamiste arv. Kontaktid, kes on vähemalt ühe korra kuvanud pilte või klõpsanud linkidel.

opened_percent

Unikaalsete avamiste arvu suhe edukalt kohale toimetatud kontaktide arvu, esitatud protsentuaalselt.

addresses

Nähtav ainult juhul kui päringu parameetri detailed väärtus on 1.

 - email

E-posti aadress.

 - sent_at

Kirja saatmise kuupäev ja kellaaeg. YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaadis.

 - opens

Avamiste arv. Sisaldab nii kirja avamiste, kui ka klõpsude arvu.

 - clicks

Linkidel klõpsamite arv.

 - links

Jada linkidest, millel kontakt klõpsas.

 - href

Lingi aadress kirjapõhjas.

 - visit_at

Esimese külastuse kuupäev ja kellaaeg. YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaadis.

 - count

Lingil klõpsamiste arv.