https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/unsubscribe.php


Lisaks kontakti uuendamise päringu kaudu (vt. peatükki Kontakti andmete uuendamine) on kontakti ka võimalik lahkunuks määrata läbi postituse. Sel juhul kajastub lahkumise info ka postituse statistikas.


Päring tuleb esitada POST meetodiga.


Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


Parameeter

Väärtus

campaign_id

Postituse unikaalne tunnus, mis tagastatakse postituse käivitamisel või saadakse postituste nimekirja laadimisel. Kohustuslik.

email

Kontakti e-posti aadress. Kohustuslik


Näidispäring:

Kontakti lahkunuks märkimine postitusest

Näidispäringuga märgitakse postitusest “Head pakkumised - 8. aprill 2014” lahkunuks kontakt e-posti aadressiga tugi@smaily.com.

 

$username = 'YOUR_USERNAME';
$password = 'YOUR_PASSWORD';
$loc = 'https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/unsubscribe.php';
$query = 'email=tugi%40smaily.com&campaign_id=1';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $loc);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $query);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch); 

  

Eduka päringu vastuseks on:


{
  'code': 101,
  'message': 'OK'
}

 

Vaata ka võimalikke vastuseid.