Kui laadisid pildi üles ning soovitud suurus ei sobi, saab pildi suurust käsitsi muuta. Selleks liigu hiirega pildi peale ning kliki ülevale vasakusse nurka ilmunud mutrivõtme märgile.


 Seejärel avaneb pildi omaduste seadistamise aknake, kust saad käsitsi määrata pikslites pildi laiuse ja kõrguse (1). Mõistlik on lisada pildile ainult kas laius või kõrgus, siis jääb pildi laiuse ja kõrguse omavaheline suhe automaatselt paika. Mõlema lisamisel hakatakse pilti sobivatesse mõõtudesse lõikama.


 

Peale sobiva laiuse/kõrguse seadistamist kliki ülevalt "OK" (2) ning pilt saab soovitud suuruse.