Tabeli loomine

Tabelis ridade/veergude lisamine ja kustutamine

Eri suuruses tekst kõrvuti tabeli abiga


Tabeli loomine


Tekstielemendi sisse saab luua tabeleid, millega vormistada lahtreid soovitud viisil. Näiteks, kui on soov 4 tekstiosa kõrvuti panna, saab seda teha luues 4 veeruga tabeli.

 

Selleks kõigepealt kliki tekstikastis, kuhu soovid tabelit luua, nii et ilmuks teksti redigeerimise tööriistariba nagu näha alloleval pildi. Kliki tabeli märgile, seejärel avaneb tabeli omaduste seadistamise hüpikaken.
Tabeli omaduste seadistamisel vali kõigepealt, mitme rea ning veeruga tabelit soovid. Seejärel kustuta ära lahtri vahe, täidise ja joone suurused (tabel jääb ilma ääristeta), kuna need võivad hiljem kujundust segama hakata. Samuti vali, kuidas soovid tabeli joondust (nt lehe keskel). Kui seadistus tehtud, kliki "Olgu".
Tekstikastikesse ilmub tabel, mille saad soovikohase informatsiooniga ära täita. Samuti saad vormistada igas tabeli lahtris olevat teksti eraldi värviga, eraldi suurusega või eraldi taustavärviga. Selleks kasuta teksti redigeerimise tööriistariba erinevaid valikuid.


 


Tabelis ridade/veergude lisamine ja kustutamine


Et lisada tabelile rida juurde, paremkliki tabeli peal hiirega. Avaneb rippmenüü valikutega. Vali "Rida" (1) ning seejärel "Sisesta rida peale" (2). See valik loob uue rea selle rea alla, kuhu tabelis paremklikkisid.Võid valida ka "Sisesta rida enne", siis luuakse uus rida ülalpoole sellest reast, kus tabelil paremklikkisid.


Tabelis rea kustutamiseks paremkliki selle rea peal, mida kustutada soovid, ning vali samamoodi "Rida" (1) ja seejärel vali "Eemalda read" (2). See valik kustutab rea, millel paremklikkisid.Täpselt samamoodi saad lisada ja kustutada ka lahtreid või veerge. Paremkliki tabelis soovitud kohas ning vali menüüst "Rida" asemel lihtsalt vastavalt kas "Lahter" või "Veerg". Seejärel saad samamoodi järgmisest avanevast menüüst valida kas sisestada lahter või veerg enne või peale või kustutada lahter või veerg,


Eri suuruses tekst kõrvuti tabeli abiga


Üldiselt saab ühe tekstielemendi sees kõrvuti kasutada ainult ühte teksti vormingut ehk ühes suuruses teksti. Selleks, et sama tekstielemendi sees kasutada erinevaid suurusi, tuleb kasutada tabeleid - tabelite eri veergudesse saab kirjutada erineva vorminguga teksti.

 

Näiteks, soovime teha teksti "Hind: 50€", kus hinna osa oleks suurema fondiga kui teksti osa. Selleks loo kõigepealt tabel 1 rea ja 2 veeruga (tabeli loomise juhendit vaata ülalpool). Tabeli laiuse peaks kitsa määrama, nt 50px, et tekst kindlasti kõrvuti jääks. Kirjuta esimesse veergu "Hind:" ning teise "50€".

Seejärel saab määrata neile erineva tekstivormingu. Saab kasutada 4 erinevas suuruses vormingut: Tavaline, Pealkiri 1, Pealkiri 2, Pealkiri 3. Neile kõigile saab üldistest stiilidest valida erineva suuruse, lisaks ka erineva fondi, erineva värvi jm. Suuruse muutmiseks võta lahti kõigepealt stiilide seadistamise aknake, klikkides akna üleval paremal ääres pintsli ikoonil.
Seejärel otsi üles nt Pealkiri 2 vormistus. Muuda selle suurus selliseks, nagu soovid.
Kui see on tehtud, vali teksti "50€" vormistuseks Pealkiri 2 ning tekst saabki soovitud suurema suuruse. Lõplikus vaates tabeli äärisjooni näha ei jää