https://<alamdomeen>.sendsmaily.net/api/autoresponder.php

 

Nimekirjas olevad automaatvastajad on järjestatud loomiskuupäeva järgi, kasvavalt.

 

Parameetrid

Esitatud parameetrite väärtused peavad olema URL kodeeritud.


Väli

Väärtus

limit

Päringus tagastatavate kirjete arvu piirang. Kui parameeter on määramata või väärtuseks on 0, siis piirangut ei rakendata ning tagastatakse kõik kirjed.

page

Kirjete komplekti määraja. Rakendub ainult siis, kui limit väli “tõest” väärtust. Vaikimisi väärtuseks on 1.

status

Kirjete filtreerimiseks staatuse järgi. Võimalikud väärtused on: INACTIVE, ACTIVE. Korraga mitme väärtuse määramiseks lisa URI parameetritesse status kujul status[]=INACTIVE&status[]=ACTIVE.

sort_by

Väli, mille järgi laetud kirjeid sorteeritakse. Hetkel võimalik vaid created_at väärtuse kasutamine, mida rakendatakse ka vaikimisi.

sort_order

Kirjete sorteerimise suund. Võimalikud väärtused on: ASC - kasvav järjestus; DESC - kahanev järjestus. Vaikimisi sorteeritakse kirjeid kasvavas järjestuses.

Vastuse väljad

 

Väli

Väärtus

id

Automaatvastaja unikaalne tunnus. Numbriline väärtus.

sections Automaatvastaja kirjad (splits).
  - id Automaatvastaja kirja (split) tunnus.
  - name Automaatvastaja subjekt.

- template

Automaatvastajas kasutatud kirjapõhi. Väärtus võib olla kas jada või DELETED. Viimase puhul on kirjapõhi süsteemist kustutatud.

  - id

Kirjapõhja ID.

  - preview_url

Viide kirjapõhja eelvaatele.

created_at

Automaatvastaja loomiskuupäev. Formaadis AAAA-KK-PP HH:MM:SS.

activated_at

Automaatvastaja aktiveerimise kuupäev. Väli on täidetud ainult ACTIVE staatust omavatel automaatvastajatel. Formaadis AAAA-KK-PP HH:MM:SS.

status

Automaatvastaja staatus. Võimalikud väärtused on: INACTIVE - aktiveerimata; ACTIVE - aktiveeritud.