Kirjapõhja luues tuleks alati arvesse võtta ka see, kuidas jääb uudiskiri mobiilivaates. Siin on toodud mõned näited, kuidas liiguvad drag and drop editoriga loodud plokid mobiilses vaates.


Kui on kaks kõrvuti elementi plokis, jääb mobiilses vaates vasakpoolne element alati üles ja parempoolne liigub selle alla.
Kui pilt ja tekst on üksteise all, aga eraldi plokkides, siis liiguvad mobiilivaates elemendid ikkagi ploki sees kõigepealt vasakpoolne üles ja seejärel parempoolne alla.


Eraldi plokkides:Mobiilses vaates liigub nii:Et seda ei juhtuks, tuleks lohistada üksteise all olevad tekst ning pilt samasse plokki.

Elementi saab lohistada, kui liikuda hiirega elemendi üleval vasakus nurgas asuvale noolekese ikoonile ning sealt element soovitud kohta tõmmata.


Kui soovitud elemendid on samasse plokki lohistatud, jäävad nad ka mobiilses vaates üksteise alla.


Samas plokis:
Mobiilses vaates liigub nii: