Et importida kontaktide sünnipäevad, on vaja luua Exceli fail, kus lisaks emailide veerule oleks ka "birthday" nimega veerg. Veeru nimi peab kindlasti olema just "birthday", kuna siis loeb süsteem veeru andmeid automaatselt sünnipäevadena. Samuti peab veeru formaat olema tavaline tekst (mitte näiteks number või kuupäev).


Et muuta veeru formaat tekstiks, paremkliki tähel, mille alla veerg tuleb. Vali tekkinud menüüst valik "Format Cells".Seejärel kliki avanenud aknas valikul "Text" ja kliki "OK".Sünnipäevad peab sisestama Excelisse järgmise formaadiga: AAAA-KK-PP ehk näiteks 2016-09-26.
Seejärel salvesta fail (soovitatavalt .xls või .csv vormingus) ja lae üles, nagu iga tavaline kontaktifail (vaata ka juhendit Kontaktide importimine).


Soovitus! Kui kontaktidel on andmebaasis olemas sünnipäevad, saab luua automaatvastaja, mis iga kontakti sünnipäeval saadab talle emailiga õnnitluse või näiteks sooduspakkumise. Loe täpsemalt sünnipäeva automaatvastaja loomise juhendist.