Kõik päringud tuleb esitada üle turvatud ühenduse (HTTPS). Mitte turvatud ühendusega päringud suunatakse automaatselt HTTPS'i peale ja võivad seega ebaõnnestuda.


Autentimine

API kasutaja peab iga API päringu autentimiseks kasutama Basic-Auth'i.


Lihtne Basic-Auth autentimise kasutamine Python Requests näitel:

>>> import requests
>>> from requests.auth import HTTPBasicAuth
>>> requests.get('https://<subdomain>.sendsmaily.net/api/v2', auth=HTTPBasicAuth('api-user', 'api-password'))
<Response [200]>