Üldstatistika


Üldinfo

Demograafia

Viidad

E-posti aadressid

Avanud

Ebaõnnestumised

Lahkunud

Kaebused

Edastamisi


Postituse lõppedes on näha kohale jõudnud ja mittetöötavate aadresside infot, nimekirja nendest, kes kirja avasid või linkidel klõpsasid (ka seda, mis kell ning mitu korda nad klõpsasid), kogu kirja TOP lingid, riigid, e-kirja programmid (sh, kas kirju loetakse mobiilist), rämpspostiks märkijad, end nimekirjast eemaldanud jne. 

Et näha seda statistikat, mine "Postitused" lehele ("Campaigns") ning vajuta saadetud uudiskirja peale, mille kohta statistikat tahad.


Põhinäitajad:Kohale toimetatud

Kohale toimetamise protsent näitab, mitu protsenti väljasaadetud kirjadest jõudis adressaadini. 

Esimene number näitab kohale toimetatud uudiskirjade arvu (1195)

Teine number näitab saatmisesse lisatud kontaktide arvu (1236)


Avanud

Avamisprotsent näitab, mitu protsenti uudiskirja saanutest avasid selle. Need on kõik unikaalsed kontaktid kogu andmebaasist, kelleni kiri jõudis ehk siis postituse tulemuslikkus. Siia hulka lähevad kõik adressaadid, kes on kirjas pilte lubanud/kuvanud, vähemalt ühele lingile klõpsanud või mõlemat teinud.


Klikkinud

Klikkimisprotsent näitab, paljud kirja saanutest klikkisid mõnel lingil. Need on kõik unikaalsed kontaktid, kes on kirjas vähemalt ühe korra vähemalt ühele lingile klõpsanud. 

Kirja/pakkumise reaalne tulemuslikkus – st, et inimene on kirjas olevast infost reaalselt talle huvipakkuva info leidnud ja on kodulehele edasi läinud (kus siis teda mingite muude andmekildude, nuppude või vormidega edasi juhtida saab). See on kõige kasulikum näitaja. Enamik (kui isegi mitte kõik) nendest on ka pilte kuvanud.


Lahkunud

Viimane lahter näitab nende inimeste arvu, kes uudiskirja saamisest loobusid.Postituse põhjalikum statistika


Iga postituse kohta on võimalik vaadata ka detailset statistikat, näiteks kohale jõudnud ja mittetöötavate aadresside infot; nimekirja nendest, kes kirja avasid või linkidel klõpsasid; end nimekirjast eemaldasid jne. 


ÜldinfoÜldinfo alt leiate postituse andmed ning postituse loomisel valitud seadistused. 


Loodud - postituse loomise kuupäev ja kellaaeg. 

Käivitatud - näitab, millal postitus on aktiveeritud ehk käivitatud. Käivitamise kuupäev ei pruugi alati sama olla, kui on postituse loomise kuupäev, sest postitust saab hoida mustandina seni kuni näiteks kõik vajalik info on olemas. 

Alguskuupäev näitab, mis kuupäevaks on postitus ajastatud. Kui alguskuupäeva all näitab "Saadetud kohe" siis postitust on välja saatma hakatud viis minutit peale postituse käivitamist. Kui on antud kuupäev, siis see näitab postituse välja saatmise kuupäeva. Ehk postitus võib olla käivitatud 4. detsembril, kuid on ajastatud välja saatma hoopis 6. detsembriks. 

Lõpetatud - kuupäev ja kellaaeg, millal postituse saatmine on lõpetatud, ehk kõik kirjad on välja saadetud.

Saatja aadress  - kuvab emaili aadressi, mille alt postitus saadetakse. 

Vastuse aadress - postituse vastuse aadress, mille poole uudiskirja saaja pöörduda saab.

Kirjapõhi - postituses kasutatud kirjapõhi.

Nimerkirjad  - kontaktinimekirjad, kellele postitus on edastatud. Kui on kasutatud ka välistusnimekirju, siis neid samuti näidatakse üldinfo all. 


DemograafiaDemograafia alt saate teada, kust riigist uudiskirju avatud on. Milliseid emaili programme Teie kontaktid kasutavad ning milliseid operatsioonisüsteeme ning mobiiliplatvorme. 


ViidadViitade alt näeb kõikide kirjapõhjas kasutatud linkidele klikkimiste arvu. Lingile peale klikkides, kuvatakse konkreetsed emailid, kes vastavale lingile on klikkinud.


E-posti aadressidE-posti aadresside alt leiate kõik kontaktid, kellele uudiskiri välja saadeti. Seal hulgas on ka ebaõnnestunud ehk veateatega kontaktid.


Avanud

Avanute alt leiate statistika kontaktide kohta, kes on uudiskirja kätte saanud ning selle avanud. Lisaks näitab statistika mitu klikki kirjapõhjas tehtud on ehk linkidele või piltidele vajutatud ning klikkimiste aega. Vaatamised näitab, mitu korda on uudiskirja avatud ning vaatamiskuupäeva.


Ebaõnnestumised

Ebaõnnestumiste all kuvatakse e-posti aadressid, kellele saatmine ebaõnnestus. Saatmise ebaõnnestumine võib olla tingitud mitmest asjaolust ning igale kontaktile on lisatud ka veateade. Veateated, mida kontaktidele kuvatakse, vaata veateadete klassifikatsioonide alt.


Lahkunud

Lahkunute all kuvatakse kontaktid, kes on uudiskirjast lahkunud. Lisaks numbrile ja protsendile, mida näidatakse üldstatistikana, näeb lahkunud sektsiooni alt kõik emailid, kes on uudiskirjast lahkunud ning mis ajal.


Kaebused

Kaebused näitab neid kontakte, kes on oma emaili teenusepakkuja juures märkinud uudiskirja rämpspostiks (Report Spam).


Edastamisi

Postitust on võimalik uudiskirja saajal ka edasi saata. Selle kategooria alt näeb, milline uudiskirja saaja on kirja edastanud ka oma sõbrale. Selleks, et sõbrale saatmine oleks üldse võimalik, tuleb kirjapõhja lisada ka vastav võimalus, Vaata saada sõbrale juhendist.
Postituse statistikat saab ka osaliselt eksportida, vaata lähemalt postituse raportite eksportimise juhendist.