Kontaktide lisamine olemasolevatesse nimekirjadesse on lihtne, kui filtrid on loodud kindla parameetri alusel.


Selleks, et listi kontakte juurde lisada, ava kõigepealt soovitud list ning kontrolli, kas listi filter on loodud kindla parameetri baasil või "muudetud" parameetri (modified at) baasil.Muudetud (modified at)

Kui listi segmenteerimise tingimusteks on "muudetud" (modified at) siis otse sinna listi kontakte juurde lisada ei saa. Muudetud aja väärtus antakse igale kontaktile süsteemi poolt, kui nende andmeid muudetakse ning käsitsi selle parameetri väärtust ei ole võimalik muuta.


Selleks, et kontakte sellisesse listi lisada, tuleb kõigepealt anda selle nimekirja kontaktidele uus parameeter ning muuta filtri segmenteerimise tingimusi. Vaata lähemalt parameetriga listi loomise juhendist.


Kui vastavad muudatused on tehtud ning list on muudetud parameetri põhiseks, siis hiljem on lihtne kontakte sama parameetri alusel sinna juurde lisada.Parameetri põhine list

Kui listi filter on loodud kindla parameetri baasil siis kontaktide juurde sellesse listi lisamine on lihtne. Ava list ning kontrolli, milline parameeter on lisatud segmenteerimise tingimuste all ning mis on parameetri vääruseks.


Ühe kontakti lisamine listi

Ava kontaktide vaheleht ning kliki nupul "lisa kontakte"  ja siis nupul "Lisa üks kontakt". Sisesta emaili lahtrisse kontakti email ning vajadusel muu info (nimi, sünnipäev jne) ning otsi üles listi segmenteerimise tingimustes kasutatud tunnus ning lisa selle kõrval olevasse välja sama väärtus, mis oli listil. Kui kõik vajalikud väljad on täidetud vajuta all oleval "salvesta" nupul. Kontakt lisatakse salvestamisel automaatselt ka soovitud listi, kui tunnused olid õiged


Antud näites oli listi segmenteerimise tingimustes kasutusel parameeter "feedback" ning selle väärtus listil oli "190212". Need samad tingimused tuleb täita ka lisataval kontaktil.


Mitme kontakti lisamine listi

Ava kontaktifail Excelis (või mõnes muus sarnases programmis). Lisa uude tulpa pealkirjaks parameeter, mida on kasutatud listis ning igale kontaktile selles tulbas tuleb anda sama parameetri väärtus. Salvesta fail ning impordi see (uut filtrit ei ole tarvis luua). Kui parameetrid ja väärtused on õigesti lisatud siis lisatakse imporditud kontaktid automaatselt soovitud listi.


Näites on kasutatud parameetrina tunnust "feedback" ning sellele antud väärtus on "190212", mis tuleks anda ka igale kontaktile tulbas.


Alati tuleb kontrollida, et kontaktidele antakse samad parameetrid ning väärtused, kui on listil, millesse soovitakse kontakte lisada.