EST juhend


Response codes starting with number four mark a temporary problem. Email server will try to send newsletters again a couple of times.

Some examples:

422 The recipient's mailbox has exceeded its storage limit or the size of the message exceeds the recipient’s size limits for incoming email.

431 Not enough space on the disk, or an "out of memory" condition due to a file overload.

441 The recipient's server is not responding.

444 The same as with 544 - transferring was (temporarily) unsuccessful, with 544 it's permanently.

450 Requested action was not taken – The mailbox was unavailable at the remote end (possible reason - it's due to server maintenance server is offline).

471 An error of your mail server.


Response codes starting with number five mark a problem that concerns the recipient's email address.

Some examples:

500 A syntax error: the server couldn't recognize the command. 

510 Bad email address.  

511 The same as with 510 - bad email address. 

512 A DNS error: the host server for the recipient's domain name cannot be found - probably the email address is faulty or doesn't exist.

521 Domain does not accept mail. The recipient mail server does not actually accept and deliver email itself. 

522 The same as with 521 - domain does not accept mail. The recipient's mailbox has been full for a long time and probably the email does not exist anymore.

523 The same as with 521 and 522 - domain does not accept mail. The total size of your mailing exceeds the recipient server's limits.

532 Server does not accept mail (probably because the recipient's server is overloaded or due to server maintenance or sender server's bad reputation (e.g IronPort can set those restrictions)).

535 Several servers use the same IP address. An authentication is required. 

544 The recipient's server transferring was unsuccessful (probably due to an incorrectly set mailbox). 

546 Looping problem. A contact has the same email address as an Active Directory user. One user is probably using an Alternate Recipient with the same email address as a contact.

550 Requested actions not taken as the mailbox is unavailable. The recipient email address does not exist.

571 Permissions problem. For some reason the sender is not allowed to email this account. Perhaps an anonymous user is trying to send mail to a distribution list.


Other response codes:


Subscriber hasn't received any error codes.

200 Delivery successful.

1001 Subscriber unsubscribed in the latest campaign.

1002 Subscriber reported the latest campaign as spam. Is automatically unsubscribed.
Levinumad veateated


Number neljaga algavad veateated tähistavad ajutist probleemi. Emaili server proovib hiljem kirja veel mõned korrad saata.


Mõned näited:


422 Postkast on täis või kiri on mahult liiga suur.

431 Kettal pole piisavalt ruumi või faili ülekoormus liialt suurt (nt mahukas fail manusena kaasas).

441 Kontakti emaili server ei vasta. Ajutine serveri probleem.

444 Sama, mis 544 – suunamine ebaõnnestus, aga ajutiselt (544 on jäädavalt).

450 Saadetud emaili ei võeta vastu: postkast pole saadaval (võimalik põhjus – käimas on serveri hooldustööd või server on maas).

471 Emaili serveri viga.Number viiega algavad veateated võivad olla põhjustatud mitteeksisteeriva emaili, domeeni või saaja serveri tõttu.


Mõned näited: 


500 Väga laiahaardeline veateade. Seda võib põhjustada saaja serveri vale seadistus, mõne SMTP käsu mitte lubamine, käsu vale süntaks jne.

510 Vigane emaili aadress.

511 Sama, mis 510 – vigane emaili aadress.

512 Probleem emaili aadressiga – võimalik, et emaili aadress on vigane või ei eksisteeri.

521 Domeen ei võta emaili vastu.

522 Sama, mis 521 – domeen ei võta emaili vastu. Postkast on pikka aega täis olnud ja ilmselt saaja aadressi enam ei eksisteeri.

523 Sama, mis 521 ja 522 – domeen ei võta emaili vastu. Emaili maht suur, ületab serveri limiidi suurust.

532 Server ei võta kirjasid vastu (võimalik põhjus – saaja serveri suur koormus, hooldustööd või saatja serveri halb reputatsioon (selliseid piiranguid kehtestab nt. IronPort)).

535 Mitmed serverid kasutavad sama IP-aadressi. Vajab autentimist.

541 Kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.

544 Saaja serveri sisene suunamine ebaõnnestus (võimalik põhjus – valesti seadistatud e-posti aadressi suunamine).

546 E-posti aadress on suunamiste “nõiaringis”. St. suunamised on nii seadistatud, et kiri jõuab tagasi algsele saajale, mis üritab uuesti edasi suunata.

550 Postkast kättesaamatu, sellist emaili pole olemas.

571 Sama, mis 541 - kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.


Teised teatekoodid:

Kontakt pole ühtegi veateadet saanud.

200 Kiri on edukalt kohale toimetatud.

1001 Kontakt märkis end viimases kirjas lahkunuks.

1002 Kontakt märkis kirja rämpspostiks.