EST juhend


A/B test sends a different e-mail to randomly created test groups. By comparing the different elements of campaigns (different templates, subjects) it's possible to gain knowledge about what solutions work best.


To create an A/B test, go to the "Campaigns" tab (1), and then click on the right "New campaign" (2).On the pop-up window that appears, click "New A/B split campaign".1. Creating the first letter.


Write a subject to the first newsletter (1) and choose the sender address from the dropdown menu ("From:"). If you don't find the address you wish to send the e-mails from, pick "New address" from the dropdown, and enter the address to the fields below. If you wish, add the address where the replies should go ("Reply-to:"). The default address for the replies is the same as the sender address.


Adding the subject and the sender address are mandatory. When you have chosen a subject and a sender/reply-to address, click "Continue" (2).Next, choose a template for the first newsletter (1). (Read from User manual for the drag and drop editor how to create templates.) When you have chosen the template for the first newsletter, click "Add another e-mail". (2)
2. Creating the second letter.


After clicking "Add another email", you can start adding information for the second newsletter. Write a subject for the second newsletter (1) and choose the sender address. Then click "Continue" (2).Choose a template for the second newsletter (1) and click "Continue" (2).(If you wish to test with three or more different emails, you can click "Add another email" and go through the previously described steps the same way, then click "Continue" to get to step 3.)


The third and fourth step (selecting the recipients and launching) are joint for both letters.


3. Selecting the subscriber list for testing


Choose the subscriber list that you want to use for the test by making a checkmark in front of the list (1). The test emails will be sent to the selected list. For example, if you are doing an A/B test with two emails, the list will be divided in two, if you have the A/B test with 3 emails, the list will be divided into three parts, etc.


After you have chosen the list, click "Continue" (2).
4. Launching the A/B split campaign


You can launch the tests immediately (by choosing "Start immediately") or schedule it for later sending (by choosing "Schedule for later sending" and adding a date and time). To launch the test click "Save and launch".


A/B sihtgrupi postituse loomine


A/B test saadab erineva kirja juhuslikult koostatud testgruppidele. Erinevate postituste elementide (kirjapõhjade, pealkirjade) omavahelisel võrdlemisel on võimalik jõuda teadmiseni, millised lahendused kõige paremini töötavad. 


A/B testi loomiseks mine "Postitused" ("Campaigns") lehele (1) ning klõpsa paremal servas "Uus postitus" ("New campaign") nupule (2).Avanenud aknas kliki "Uus A/B sihtgrupi postitus" ("New A/B split campaign").
1. Esimese kirja loomine. 


Kirjuta uudiskirjale pealkiri ja vali rippmenüüst sobilik saatja aadress (1). Kui sobilikku saatja aadressi olemasolevate hulgas ei ole, vali rippmenüüst "Uus aadress" ning lisa allolevatele väljadele soovitud aadress. Soovi korral lisa ka vastuse aadress (kui vastuse aadressi ei lisa, siis süsteem võtab vastuse aadressiks automaatselt saatja aadressi).


Pealkirja ning saatja aadressi lisamine on kohustuslik. Kui oled valinud Sulle sobiliku pealkirja ning saatja/vastuse aadressi, siis vajuta nuppu "Jätka" ("Continue") (2).Järgmisena vali esimesele uudiskirjale kirjapõhi (1). (Kuidas käib kirjapõhja loomine, loe peatükist Lohistavate plokkidega kirjapõhja koostamine.) Kui oled esimesele uudiskirjale kirjapõhja ära valinud, kliki alt "Lisa veel üks kiri" ("Add another email") (2).
2. Teise kirja loomine. 

Peale "Lisa veel üks kiri" nupule klikkimist avaneb teise uudiskirja loomise vaade. Kirjuta ka teisele uudiskirjale pealkiri (2). Seejärel kliki "Jätka" ("Continue") (2).Vali teisele kirjale kirjapõhi (1) ning kliki "Jätka" ("Continue") (2).(Kui on soov teha kolme või enama erineva variandiga testi, võib klikkida uuesti "Lisa veel üks kiri" ning läbida sammud samamoodi nagu esimese kahe kirjaga.)


Kolmas ja neljas samm (saajate valik ja käivitamine) toimub mõlemale uudiskirjale ühiselt.


3. Kontaktlisti valimine testimiseks. 


Vali nimekiri, millega A/B testi teha soovid, tehes soovitud nimekirja ette linnukese (1). Kirjad saadetakse kogu nimekirjale. Näiteks, kui A/B test on kahe kirjaga, jaotatakse kontaktnimekiri pooleks, kui A/B test on kolme kirjaga, jaotatakse kolmeks jne.


Peale kontaktlisti valimist vajuta "Jätka" ("Continue") (2).
4. A/B postituse käivitamine.  

Teste saab käivitada koheselt (valides mõlema kirja puhul variandi "Saada kohe") või planeerida hilisemaks (klikkides "Planeeri hilisemaks" ja valides soovitud algusaja). Testi käivitamiseks kliki all paremal "Salvesta ja käivita" ("Save and launch").