If you have uploaded an image, but the size is not what you want, you can manually edit the image size. To do that, hover over the image with your mouse and click on the wrench icon that appears in the upper left corner of the image.The image properties pop-up window appears, where you can change the width and height of the picture (1). It's better to add either only the width or only the height of the picture, this will ensure that the picture proportions will remain the same. If you add both, the picture will be cut to the selected size.After you have entered the width/height, click "OK" (2) and the image will obtain the desired size.
Pildi suuruse muutmine


Kui laadisid pildi üles ning soovitud suurus ei sobi, saab pildi suurust käsitsi muuta. Selleks liigu hiirega pildi peale ning kliki ülevale vasakusse nurka ilmunud mutrivõtme märgile.


 Seejärel avaneb pildi omaduste seadistamise aknake, kust saad käsitsi määrata pikslites pildi laiuse ja kõrguse (1). Mõistlik on lisada pildile ainult kas laius või kõrgus, siis jääb pildi laiuse ja kõrguse omavaheline suhe automaatselt paika. Mõlema lisamisel hakatakse pilti sobivatesse mõõtudesse lõikama.


 

Peale sobiva laiuse/kõrguse seadistamist kliki ülevalt "OK" (2) ning pilt saab soovitud suuruse.