If you wish to have certain amount of space between the elements, you can add a spacer. To do that, click on the "+" sign in the left bottom corner and choose first the full layout row. Drag it between the blocks where you want to have space. After that, drag to the newly created empty block the spacer element.
Then you can regulate the width of the spacer, by dragging it up and down from the arrow.


You can add the spacer also directly between two elements, without using a layout row. For that, just drag the spacer element to the desired location.


You can also design the look of your template with spacers. For example, you can create blocks in your newsletter by adding spacers that are the same color as the background.

Vaheala lisamine 


Kui on soov, et erinevate elementide vahel oleks alati ruumi, võib lisada nende vahele vaheriba. Selleks kliki vasakul all nurgas olevat "+" märki ning vali kõigepealt täislaiuses küljendusrida. Lohista see nende plokkide vahele, kuhu vaheala lisada soovid. Seejärel lohista vastloodud tühja ploki sisse vasakult elementide valikust "Vaheala" element.Saad reguleerida ka vaheriba laiust, tirides noolekesest riba kas laiemaks või kitsamaks.


Vaheriba saab lisada ka otse elemendi alla/üles, ilma enne uut täislaiuses küljendusrida tegemata. Selleks kliki plussmärgil ning tiri kohe vaheala soovitud elemendi külge.


Vaheriba lisamisega saab kujundada ka kirjapõhja välimust, näiteks kui lisad taustaga sama värvi vaheribad, saad tekitada plokkidega uudiskirja.