EST juhend


You can export detailed statistics about every campaign. For example, delivered and failed addresses, opened or clicked addresses, unsubscribed addresses etc. To see and export this information, first go to "Campaigns" (1) and click on the campaign name you want the statistics for (2).The detailed campaign view opens. From there you can export data about the campaign. Below comes an overview which exports you can get from where and what information is included in them.Links


Links shows you statistics about links embedded in newsletter. Click on “Links” (1) under newsletter statistics. URL shows you the links embedded in your posts.  Total Clicks shows you how many times has this link been clicked on. 

If you want to export the statistics as an Excel file, click on "Export: Detailed link clicks report" (2).From Excel file you can read info about visiting time, visitor and the visited links. 


Campaign overall statistics report


On the campaign details page, beneath the graphics, click on the "Addresses" tab (1). Scroll to the bottom of the page and in the right bottom click on "Export: Campaign overall statistics" link (2). A CSV file will be downloaded to your computer that you can view and edit with Excel.The campaign overall statistics export contains the following data: email, status - these are the responses of email servers, including error codes (look up the meaning of error codes from The most common response codes), sent at - what time the email was sent to that contact, num of forwards - how many times it was forwarded, num of link clicks - how many times were the links clicked, num of image views - based on this you can see who opened the newsletter. Some email clients, like Outlook, offer a configuration where images won't be downloaded, so the opening rate might even be a bit higher.


Opened emails, not opened emails and link clicks statistics export


You can get the data about opened and clicked emails when you click on "Opened" (1) on the campaign details page. After that, scroll to the bottom of the page and in the right corner you can click on Export: Opened or Not opened (2).From the opened export file, you can find the following: addresses, clicked, clicked at, viewed and viewed at.

From the not opened file you can find those addresses that did not open the email.


Exporting the failed report

blob1477399648291.pngFrom the failed export file you can find the failed addresses, response at - the date and time of the error message from the server and response - the error code (look up the meaning of error codes from The most common response codes).


Exporting the unsubscribed report


You can get the unsubscribed emails when you click on "Unsubscribed" and then at the bottom right corner of the page Export: Unsubscribed (2).blob1477397914300.png


In the unsubscribed report you can find the addresses who unsubscribed, and the date at when they unsubscribed.


Complained


Complained means that these contacts have marked the email as spam in their mailbox. Complained addresses will be marked as unsubscribed automatically.
Exporting the completed campaigns


You can export a report with info about all the completed campaigns. Go to "Campaigns", then scroll to the bottom of the page and in the bottom right corner click on "Export: Completed".The report has the following columns: section name (the name of the campaign); template name; template preview (link to the template); due at; enqueues; deliveries; opens - the number of unique subscribers who have opened the email, i.e. have downloaded the images and/or clicked on a link; views - how many times the images of the campaign have been downloaded (how many opens does it have in total); unique views - the number of unique subscribers who have downloaded the images; clicks; unique clicks; unsubscribes.
Postituste raportite eksportimine


Iga postituse kohta on võimalik eksportida detailset statistikat, näiteks kohale jõudnud ja mittetöötavate aadresside infot, nimekirja nendest, kes kirja avasid või linkidel klõpsasid, end nimekirjast eemaldasid jne. Et näha ja eksportida seda statistikat, mine "Postitused" lehele (1) ning vajuta saadetud uudiskirja peale, mille kohta statistikat soovid (2).Avaneb kampaania detailvaate lehekülg. Sealt on võimalik teha erinevaid eksporte. Järgnevalt ülevaade, kust millised ekspordid kätte saab ning millist infot neist leiab.Viidad


Viitade alt leiad statistika postituse sees olevate linkide klikkimise kohta. Selleks tuleb postituse statistika vaate alt valida "Viidad" (1). Aadess näitab postituse sees olevate linkide aadresside nimesid. Klikke kokku näitab postituse sees olevate linkide aadresside nimesid. Klikke kokku näitab, mitu klikki sellel lingil tehti. 

Kogu statistika saab eksportida valides Export: Detailed link clicks report (2).
Exceli failist leiad andmed külastuse aja, külastaja ja külastatava lingi kohta.


Postituse koondkokkuvõtte eksportimine


Kui oled postituse detailvaates, kliki graafikute all olevale "E-posti aadressid" tab'ile (1). Keri lehe allaserve ning all paremal kliki "Ekspordi: Postituse koondkokkuvõte" lingile (2). Seejärel laetakse arvutisse alla CSV fail, mida saab Exceliga vaadata ja muuta.Koondkokkuvõtte ekspordifailis on olemas veerud email, status - emailide staatused ehk veateadete koodid (vaata juhendist Levinumad veateated, mida koodid tähendavad), delivered at - mis kell email sellele kontaktile saadeti, clicks - kui palju klikiti uudiskirjas olevatele linkidele, views - see on tegelikult postituse avamiste arv, kuna piltide avamise põhjal saab jälgida postituse avamist. Mõni meiliklient, näiteks Outlook, pakub seadistust ka ilma pilte alla laadimata meili lugeda, seetõttu võib avamiste arv olla tegelikult ka veidi suurem.

Avanud ja mitteavanud emailide ning lingi klikkide statistika eksportimine


Avanud ja klikkinud emailid saab kätte, kui klikid postituse detailvaate lehel "Avanud" valikule (1). Seejärel keri lehe allserva ja all paremal saab klikkida Ekspordi: Avanud või Mitteavanud (2).Avanute ekspordi failist leiab e-posti aadressi, klikkimiste arvu, klikkimise aja, vaatamiste arvu ja vaatamiskuupäeva.
Mitteavanute statistika saab kätte, kui klikkida all paremal "Mitteavanud" lingile. Ekspordi failist leiab e-posti aadressid, kes ei avanud kirja.

Ebaõnnestumiste statistika eksportimine

Ebaõnnestumised saab kätte, kui klikkida postituse detailvaates "Ebaõnnestumised" (1) ja seejärel lehe paremal allservas Ekspordi: Ebaõnnestumised.


blob1476960093254.png


Ebaõnnestumiste ekspordist leiab ebaõnnestunud e-posti aadressid, vastuse kuupäeva ja kellaaja ja serveri tagasiside ehk veakoodi, miks ebaõnnestus. Veateadete seletused leiad juhendist Levinumad veateated.


Lahkunute statistika eksportimine


Lahkunud emailid saab kätte, kui klikkida postituse detailvaates "Lahkunud" (1) ja seejärel lehe paremal allservas Ekspordi: Lahkunud (2).

blob1476960965030.png

Lahkunute ekspordis on veerud address ehk emaili aadressid ja date at, kus on kuupäev ja kellaaaeg, millal inimene lahkus.


Kaebused


Kaebuste lahter tähendab, et kirja saanud kontakt on postituse rämpspostiks märkinud. Süsteem märgib need emaili aadressid automaatselt lahkunuks.Valmis postituste raporti eksportimine


Valmis postituste raporti saad eksportida, kui lähed ülevalt menüüst "Postitused" ("Campaigns") lehele ning kerid lehe alla serva. All paremal kliki "Ekspordi: Valmis postitused" ("Export: Completed").Valmis postituste raportis on tulbad kampaania pealkiri (section name); kirjapõhja nimi (template name); link kirjapõhjale (template preview); mis ajaks on kampaania käima pandud (due at); kui paljudele kontaktidele saatma pandi (enqueues); kui paljudele kohale jõudis (deliveries); avamised (opens) - unikaalsete kontaktide arv, kes on postituse kirja avanud, st. pilte alla laadinud ja/või selles mõnda linki klõpsanud; vaatamised (views) - mitu korda postituse pilte alla laetud on (ehk mitu korda kirja lahti tehtud on); unikaalsed vaatamised (unique views) - unikaalsete kontaktide arv, kes on postituse kirja pilte alla laadinud; klikkimised (clicks); unikaalsed klikkimised (unique clicks); lahkunud (unsubscribes).