EST juhend 


You can exclude certain lists when sending out campaigns. For example, you can create a list of all the people who have never opened your newsletter and exclude them from a campaign.


You can exclude a list on the 3rd step of creating a campaign, when you are selecting the recipients. If a campaign goes out to all subscribers, it always goes out to all of your contacts. If you choose all subscribers, but exclude a certain list, the campaign goes out to all subscribers except those in the excluded list. To exclude a list, double click in the box in front of the list name.


Kontaktide_välistamine-eng.jpg


Example


Let's look at how to exclude those contacts that have never opened any of your newsletters. To do that, click on "Create a filter" while you're selecting recipients for your campaign.


Kontaktide_välistamine2-eng.jpgThe filter view opens. Write a name for the filter and choose the conditions "Last open at" equals empty (leave the last cell empty). After that, you can click from the right "Refresh count" to see the number of contacts who have the last opened cell empty, i.e. they have never opened a newsletter. Click "Save".


Kontaktide_välistamine3-eng.jpg


After that the filter appears in the list of contacts and by double clicking in the box in front of the list, you can exclude these contacts from recipients.


Kontaktide_välistamine4-eng.jpg
Kontaktide välistamine


Kampaaniat välja saates on võimalik teatud nimekirjad välistada. Näiteks on võimalik koostada nimekiri neist, kes pole postitust kunagi avanud, ning nad välistada.


Nimekirja välistamine toimub postituse loomise 3. sammu juures, kirja saajate valimise juures. Kui postitus läheb kogu andmebaasile, siis läheb ta alati kõigile nimekirjadele. Kui valida aga kogu andmebaas ning siis välistada mõni nimekiri, siis postitus välistatud nimekirjas olijatele ei lähe. Teatud nimekirja välistamiseks tee selle ees kastikeses topeltklikk, nii et tekiks ristike.


Kontaktide_välistamine-eng.jpgNäide


Vaatame, kuidas välistada need kontaktid, kes kunagi ühtegi postitust avanud pole. Selleks kliki postituse loomise 3. sammul kirja saajate valimise juures "Loo uus filter" ("Create a filter").


Kontaktide_välistamine2-eng.jpg


Avaneb filtri loomise vaade. Pane filtrile sobiv pealkiri ning sea tingimuseks "Viimati avanud" on võrdne tühjusega ("Last open at equals") ehk jäta viimane lahter tühjaks (1). Seejärel võid paremalt klikkida "Arvuta uuesti" - siis kuvatakse nende kontaktide arv, kellel viimase avamise koha peal tühjus on ehk kes kunagi ühtegi kirja avanud pole. Nimekirja salvestamiseks kliki "Salvesta" ("Save") (2).


Kontaktide_välistamine3-eng.jpg


Seejärel ilmub filter kontaktide nimekirja ning saad selle ees kastikesele topeltklikkides ristikesega need kontaktid välistada.


Kontaktide_välistamine4-eng.jpg