You can share a link to your newsletter in Facebook or other social media channels. You can also create a link in your newsletter to a template in another language.


To get the link you can share, first go to "Templates" (1) and then click on the "Preview" link next to the template name (2). A new window opens with the template preview. Copy the link from the address bar - this is the link you can share in social media, send to people or link to it from another template.


How to add "Read in another language" link to your newsletter?


Let's look at an example, how to add a "Read in Russian" link. First, create a template in that language. If you have the template ready, copy its preview link like shown above (by clicking on "Preview" next to the template name in the list of templates).


After that, open the original newsletter and write the text you want linking to the other newsletter. For example for the Russian speakers you can write "На русском". Select the text (1) and then click in the text toolbar on the link adding icon (2), like usually when adding a link. Copy the link of the Russian template there and click "OK". After that, clicking on this link directs you to the Russian template.NB! The copied preview link should contain the template id number in it. If you copy the link while editing the template or from the editing template preview, then the link won't work. The link should be definitely copied from the preview window you get when clicking on the "Preview" link next to the name of the template in the list of templates.
Uudiskirjale linkimine


Linke uudiskirjale saad jagada Facebookis ja mujal sotsiaalmeedias. Saad valmis teha uudiskirja ka teises keeles, näiteks vene keeles, ning linkida selle esimese uudiskirja külge.


Uudiskirja jagatava lingi saab kätte, kui lähed "Kirjapõhjad" ("Templates") (1) ning klikid kirjapõhjade nimekirjas soovitud kirjapõhja kõrval olevale "Eelvaade" ("Preview") lingile (2).Seejärel avaneb uus aken kirjapõhja eelvaatega. Kopeeri brauseri aadressiribalt link - seda linki saad jagada sotsiaalmeedias, saata teistele või lisada teisele uudiskirjale.


Kuidas lisada "Loe vene keeles" linki?


Kõigepealt tee valmis venekeelne kirjapõhi. Kui venekeelne uudiskiri valmis, kopeeri venekeelse põhja eelvaate link nii, nagu ülal kirjeldatud (klikkides kirjapõhja kõrval olevale "Eelvaade" valikule ning kopeerides sealt lingi).


Seejärel kirjuta eestikeelse uudiskirja päisesse näiteks "На русском", selekteeri tekst nagu tavalise lingi lisamisel (1) ning kliki lingi lisamise ikoonile tööriistaribal (2). Lisa kopeeritud venekeelse uudiskirja link. Nii saabki lingile klikkides venekeelset uudiskirja lugeda.

 


NB! Pane tähele, et kopeeritud eelvaate lingi lõpus oleks kindlasti olemas uudiskirja id number. Kui kopeerid lingi uudiskirja koostamise aknast või uudiskirja koostamise eelvaate aknast, siis link ei toimi, seega tuleks link kopeerida just kirjapõhjade nimekirjast "Eelvaade" aknast.