EST juhend


You can edit and delete the contacts' fields (i.e. parameters).


To manage the fields, go to "Subscribers" (1) and then click on "All subscribers" (2).The all subscribers page opens, from there click in the center of the page on the button "Manage fields".A page opens that shows all the fields currently in the database. From here, you can change the fields names and delete fields.To change the name of a field, click on the field and write a new name. Then click on the save icon that appears at the end of the row.To delete a field, click on the trash bin icon at the end of the row. When you delete a field, all the data for that field will be deleted from the database. Before deleting, be sure you are not using that field for sorting contact lists or for personalizing templates.

Kontaktide lisaväljade haldamine


Kontaktide lisavälju ehk parameetreid saab muuta ja kustutada.


Lisaväljade haldamiseks mine kõigepealt "Kontaktid" (1) ning siis kliki "Kogu andmebaas" (2).Seejärel kogu andmebaasi vaates kliki akna keskel üleval nupul "Manage fields".Avaneb vaade kõigi väljadega, mis andmebaasis on. Siit saab muuta nende väljade nime ning välju kustutada.
Välja nime muutmiseks kliki väljal, kirjuta sinna uus nimi ja vajuta salvestamise ikoonile, mis tekib rea lõppu välja muutmisel.Välja kustutamiseks kliki prügikasti ikoonil rea lõpus. Välja kustutamisel kustutatakse andmebaasist kõik selle välja all olevad andmed. Enne kustutamist veendu, et see väli ei oleks kasutusel mõne vajaliku filtri juures või mõne kirjapõhja personaliseerimiseks.