EST juhend


You can add items to the template directly from the RSS feed. You can import articles or products with prices, if you have them in a feed (example code below).


To do that, open the content elements window by clicking on the "+" sign in the bottom left of the template, and drag the RSS element to where you want in the template.After that click on "Choose items from RSS/XML feed". On the right, the settings window opens. First, enter the link of your feed to the "Feed" field (1). From the "Layout" option (2) you can choose the layout of the products - either 3 columns (3 products in a row), 2 columns (2 products with equal width or 2 products width 1/3 and 2/3 width), or just one column. You can also change the settings how the products will appear ("Advanced RSS settings", 3) for example you can hide the heading or the description, change the length of the description, change colours, underline etc. You can also change the button text.


If you have chosen the settings, click on the refresh button in the bottom (4).After that the products from the feed will appear in the settings window. Click on the products you want to add to your template, so that a green checkmark appears on them (1). After you have chosen the products, click in the top on the button "OK" (2).The products will then appear in your template. You can change the products just like you change regular text and image elements in your template.

RSS voog


RSS voo kaudu saab importida kirjapõhja artikleid või ka tooteid e-pooditest, kui on tehtud neile vastav RSS väljund (koodinäide allpool).


Selleks ava kirjapõhja redigeerimise vaates vasakult alt nurgast "+" märgi alt sisuelementide aken ning tiri soovitud kohta kirjapõhjas RSS-i element.


Seejärel kliki "Choose items from RSS/XML feed" peal. Paremal avaneb seadete aken. Sinna saad kõigepealt sisestada "Feed" valiku alla oma RSS voo lingi. "Layout" alt rippmenüüst saad valida, kas tooted tulevad põhja kolmese plokiga (3 toodet reas), kahese plokiga (2 toodet reas võrdse laiusega või 2 toodet reas, laiusega 1/3 ja 2/3) või ühekaupa. Ning saad muuta ka seadeid, kuidas tooted voost võetakse ("Advanced RSS settings"), näiteks varjata pealkiri või sisukirjeldus, muuta kirjelduse pikkust, värve, joonida alla jm. Samuti saab muuta nupu teksti.


Kui seadistused on tehtud, vajuta seadete aknas all paremal olevale "Refresh" ehk nooltega märgile.


Seejärel ilmuvad seadete aknasse voost alla laetud tooted. Kliki nende toodete peal, mida kirjapõhja lisada soovid, nii et toote ülevale vasakule nurka tekiks roheline linnuke. Seejärel, kui kõik soovitud tooted on linnukesega märgitud, kliki akna üleval paremal nupul "OK".


Seejärel ilmuvad tooted kirjapõhja. Seal saab hiljem teksti ja pilte veel soovi korral muuta, nagu tavalisi elemente kirjapõhjas.
Example code:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<rss version="2.0" xmlns:smly="https://sendsmaily.net/schema/editor/rss.xsd">
-<channel>
<title>Example Feed for Smaily</title>
<link>https://smaily.com/</link>
<description>Product Feed</description>
<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 10:31:20</lastBuildDate>
-<item>
<title>How to send better email (part 1)</title>
<link>https://smaily.com/how-to-send-better-email-part-1/</link>
<guid isPermaLink="True">https://smaily.com/how-to-send-better-email-part-1/</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 11:37:56</pubDate>
-<description>
-<![CDATA[<span style="font-weight: 400;">Email is </span><b>king</b><span style="font-weight: 400;"> and still is – a phrase that can’t resonate more truthfully about the current state of email marketing today for small businesses.</span>]]>
</description>
<enclosure url="https://smaily.com/wp-content/uploads/2018/01/roi.jpg"/>
<smly:price>$90.00</smly:price>
<smly:old_price>$100.00</smly:old_price>
<smly:discount>-10%</smly:discount>
</item>
-<item>
<title>How to send better email (part 2)</title>
<link>https://smaily.com/how-to-send-better-email-part-2/</link>
<guid isPermaLink="True">https://smaily.com/how-to-send-better-email-part-2/</guid>
<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 10:12:03</pubDate>
-<description>
-<![CDATA[<b>In <a href="https://smaily.com/how-to-send-better-email-part-1/">part 1</a>&amp;nbsp;we talked about the design and content of your email campaign. In part 2 of How to send better email, we will talk about the importance of a good subject line.</b>]]>
</description>
<enclosure url="https://smaily.com/wp-content/uploads/2018/01/preview_1.jpg"/>
<smly:price>$20.00</smly:price>
</item>
</channel>
</rss>