EST juhend


For subscribers to be able to forward Your newsletters, You must add a button or a link to selected words while creating Your template.


To add a "send to friend" button, add one to Your template and open button settings menu. To do that, first click on the button settings icon (1).Write {{send_to_friend}} to the URL field (2), add a button text in the text field (3) and press OK (4).

To insert "send to friend" link to words in Your template, first select the text you want to link (1) and then click on the chains icon (2).


In the link menu "Display text" shows the words You have selected to add a link to (3). You must select protocol as "<other>" and in the URL section You should add {{send_to_friend}}. Then click OK.You can check if the links work, when You send the newsletter to yourself. When receiving the email and by clicking on the button or text, a new window opens, where You can insert the e-mail You want to share the newsletter to. NB! The e-mail You insert will not be added as a subscriber.


Later under the post statistics, You can see how many people have forwarded Your newsletter and how many times.
Saada sõbrale võimalus postituses / kirja edastamine


Postitust on võimalik uudiskirja saajal ka edasi saata (Edastamine). Selleks, et kontaktidel selline võimalus oleks, tuleb uudiskirja lisada vastav nupp või link sõnale. 


Nupu “Saada sõbrale” saamiseks, tuleb kirjapõhja sisuelementide alt tirida nupp. Võta lahti seadistused (nupu ülevalt vasakult nurgast mutrivõtme märk) ja lisa viida (“Viit”) välja:


 {{send_to_friend}}


Lisa teksti välja sobiv nupu nimetus, näiteks “Saada sõbrale”, “Jaga uudiskirja” vms, personaliseeri vastavalt soovile veel nupu stiile ning vajuta OK.Teksti sisse “Saada sõbrale” viite lisamiseks selekteeri tekst, millele soovid viidet lisada. Avaneb menüü vaade ja sealt tuleb vajutada lingi lisamise/ muutmise nupu peale (keti lülid), peale mida avaneb teksti linkimise aken.


“Display text” näitab seda teksti, mille selekteerisid, lingi liigiks jääb URL, protokolliks tuleb kindlasti valida “MUU” ja URLi alla tuleb sisestada tekst:


{{send_to_friend}}


Vajuta salvestamiseks “Olgu”. Kirjapõhja eelvaates neid linke küll ei avata, aga testida saab neid nii, kui saadad endale kirja. Saadud kirjas avaneb nupule või vastavale tekstile vajutades uus aken, kus postituse saajal on võimalik lisada oma sõbra meiliaadress. NB! Sisestatud meiliaadressi ei lisata uudiskirja saajate hulka. 


Kui sõbrale saatmise nupule on vajutatud, tuleb ka kinnitus ja võimalus järgmisele meiliaadressile saata.


Hiljem on võimalik postituse statistika alt, vajutades nupule “Edastamisi”, vaadata ka, mitu korda on postitust jagatud. Seal näitab ka, kes on jaganud ja kui mitu korda.