EST juhend


All the contacts you import, will automatically go to "all subscribers". To segment contacts to different lists, you need to give all your contacts defined parameters.

Preparing the contact file


Open your contact file in Excel (or other similar program), make sure you have all the emails in one column and the title of the email column should be "email". Add a new parameter in new column, e.g we would like to create press list - new parameter can be "press". Add values to all the contacts in the parameter column - "yes"/"member"/etc. 

You can add as many parameters as you like - birthday, language, sex, country or business_clients, press, schools etc. Depending on what lists you would like to create. Email and birthday are system fields, but all others you add in the file are extra parameters that can be used in creating filters. See more in our importing subscribers manual for more information.


When parameters are added, save the file and import it to the account. You can create a filter while importing or later by clicking "create a filter". 


When the importing is completed open the new list and change the segmentation rules. Choose from drop down menu the new parameter you added (1) ("press") and insert in the field (2) the value you gave all the contacts ("yes"). Click on "save changes" to finish creating the new list.
Created list is now parameter based and you can add more contacts to this list in the future, using the same parameter and value.
Fikseeritud parameetriga filtri loomine


Kontaktide lisamine olemasolevatesse nimekirjadesse on lihtne, kui filtrid on loodud kindla parameetri alusel.


Selleks, et listi kontakte juurde lisada, ava kõigepealt soovitud list ning kontrolli, kas listi filter on loodud kindla parameetri baasil või "muudetud" parameetri (modified at) baasil.Muudetud (modified at)

Kui listi segmenteerimise tingimusteks on "muudetud" (modified at) siis otse sinna listi kontakte juurde lisada ei saa. Muudetud aja väärtus antakse igale kontaktile süsteemi poolt, kui nende andmeid muudetakse ning käsitsi selle parameetri väärtust ei ole võimalik muuta.


Selleks, et kontakte sellisesse listi lisada, tuleb kõigepealt anda selle nimekirja kontaktidele uus parameeter ning muuta filtri segmenteerimise tingimusi. Vaata lähemalt parameetriga listi loomise juhendist.


Kui vastavad muudatused on tehtud ning list on muudetud parameetri põhiseks, siis hiljem on lihtne kontakte sama parameetri alusel sinna juurde lisada.Parameetri põhine list

Kui listi filter on loodud kindla parameetri baasil siis kontaktide juurde sellesse listi lisamine on lihtne. Ava list ning kontrolli, milline parameeter on lisatud segmenteerimise tingimuste all ning mis on parameetri vääruseks.


Ühe kontakti lisamine listi

Ava kontaktide vaheleht ning kliki nupul "lisa kontakte"  ja siis nupul "Lisa üks kontakt". Sisesta emaili lahtrisse kontakti email ning vajadusel muu info (nimi, sünnipäev jne) ning otsi üles listi segmenteerimise tingimustes kasutatud tunnus ning lisa selle kõrval olevasse välja sama väärtus, mis oli listil. Kui kõik vajalikud väljad on täidetud vajuta all oleval "salvesta" nupul. Kontakt lisatakse salvestamisel automaatselt ka soovitud listi, kui tunnused olid õiged


Antud näites oli listi segmenteerimise tingimustes kasutusel parameeter "feedback" ning selle väärtus listil oli "190212". Need samad tingimused tuleb täita ka lisataval kontaktil.


Mitme kontakti lisamine listi

Ava kontaktifail Excelis (või mõnes muus sarnases programmis). Lisa uude tulpa pealkirjaks parameeter, mida on kasutatud listis ning igale kontaktile selles tulbas tuleb anda sama parameetri väärtus. Salvesta fail ning impordi see (uut filtrit ei ole tarvis luua). Kui parameetrid ja väärtused on õigesti lisatud siis lisatakse imporditud kontaktid automaatselt soovitud listi.


Näites on kasutatud parameetrina tunnust "feedback" ning sellele antud väärtus on "190212", mis tuleks anda ka igale kontaktile tulbas.


Alati tuleb kontrollida, et kontaktidele antakse samad parameetrid ning väärtused, kui on listil, millesse soovitakse kontakte lisada.Here is also a video tutorial: